9.C

1. Nikoleta Mullerová

2. Marika Szőkeová

3. Simona Kántorová

4. Sára Rajská

5. Lukáš Nôta

6. Viktor Linduška

7. Andrej Bodor

8. Adam Jacko