Tabuľky

  9.A 9.B 9.C 8.B 8.C
9.A   1:2
25:17
18:25
10:15
1:2
16.25
25:19
11:15
2:0 2:1
25:15
12:25
15:8
9.B 2:1
17.25
25:18
25:10
  1:2
18:25
25:10
13:15
2.0
25:11
25:11
0:2
16:25
12:25
9.C 2:1
25:16
19:25
15:11
2:1
25:18
10:25
15:13
  2:0
25:18
25:16
2:0
25:20
25:15
8.B 0:2 0:2
11:25
11:25
0:2
18:25
16:25
  0:2
14:25
10:25
8.C 1:2
15:25
25:12
8:15
2:0
25:16
25:12
0:2
20:25
15.25
2:0
25:14
25:10
 

Sety:                                  

9.A- 6/5

9.B-5/5

9.C-8/2

8.B-0/8

8.C-5/4

 

Poriadie: 

Na 1. mieste sa umiestnila 9.C, na druhom mieste skončila 9.A a bronzové medaile získala 8.C. Na štvrtom mieste skončila 9.B a na poslednom mieste sa umiestnila 8.B.