Volejbal na našej škole

Na našej škole (ZŠ Pavla Dobšinského) sa organizuje Školská volejbalová liga. Tento rok sa do ligy zapojilo len 5 tried: 9.A, 9.B, 9.C, 8.B, 8.C. Bude sa hrať systémom 6 na 6 na dva víťazné sety do 25 a ak bude stav na sety 1:1 bude sa hrať timebrack do 15.